J. Rostedt Oy

J. Rostedt Oy on perustettu 1992 palvelemaan teollisuusyrityksiä kaikissa värähtelymekaniikkaan ja koneiden kunnonvalvontaan liittyvissä asioissa. Pyörivien koneiden ”terveydentilan" valvonta ja vauriotilanteiden ennakointi luo edellytykset tuotantolaitoksen häiriöttömälle käytölle. J. Rostedt Oy:n tarjoamat värähtelymekaniikan asiantuntijapalvelut ja osaaminen pohjautuvat jo 1970-luvulle, jolloin Suomessa ensimmäisiä kokemuksia pyörivien koneiden kunnonvalvonnasta värähtelymittauksien avulla alettiin soveltamaan käytännössä. Nopea tietotekniikan ja Internetsovellusten kehittyminen on mahdollistanut entistä perusteellisemman ja asiakasystävällisemmän palvelun tarjoamisen. Valvottavaan koneeseen kytkettävä kiinteä Internetpohjainen mittausjärjestelmä yhdessä J. Rostedt Oy:n asiantuntijapalvelujen kanssa mahdollistaa erittäin helppokäyttöisen ja edullisen ratkaisun koneiden kunnonvalvontaan.
Copyright © J. Rostedt Oy 2006.